Generalforsamling 2009

Generalforsamling 28. januar 2009

Tak til dem som deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden

Generalforsamling d. 28. januar 2009 HHR

Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29A, Jægerspris klokken 19.00

 1. Valg af dirigent. Kim Dueholm

 

 1. Valg af referent. Connie Hjort

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2008.

 

 1. Stævneudvalgets beretning for 2008.

 

 1. Revideret regnskab for 2008 forelægges til godkendelse.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. Valg: Formand Heidi Hemmingsen ikke på valg, Næstformand Gitte Van Mejer ikke på valg, kasserer Camilla Breck ikke på valg .                                                                            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Medlem Kim Dueholm ønsker genvalg, medlem Lone Terp ønsker evt. genvalg.(Der vælges for 2 år af gangen)

 

 1. Valg af 2 suppleanter, Signe Spangenberg ønsker genvalg (På valg er Karin)

 

 1. Valg af 1 revisorer

 

 1. Valg af stævneudvalg. Gitte Heiden er på valg, øvrige medlemmer ønskes valgt.

 

 1. Valg af cafeterieudvalg. Connie er på valg for indkøb og regnskab, koordinator person/personer ønskes valgt, medhjælper ønskes valgt.

 

 1. Championat for 2008.(Uddeling af erindringspokaler samt overrækkelse af vandrepokaler til  de nye vindere).

 

 1. Evt.