Generalforsamling 2010

Generalforsamling 9. marts 2010

Referat fra generalforsamlingen d. 9. marts 2010 HHR.

 

1.

Kim Dueholm blev valgt som dirigent, han takket for valget og bød velkommen.

 

2.

Connie Hjort blev valgt som referent

 

3.

Beretningen for 2009: Formand Heidi M Hemmingsen berettet,

–           at der var blevet lavet 3 hold ryttermærke 2 i rm1, 1 i rm2 samt rm 3 og 4 over et weekendkursus.

–           Der blev opfordret til, at komme til arbejdsdage da det altid er de samme personer som stiller op. Betingelsen er at alle medlemmer deltager, som bruger ridehus, ridebane eller springbane.

–           Det årlige juleoptog til rejsestalden var igen i år en succes med rigtig mange rytter og heste klædt ud som nisser. Det er en tradition der vil blive holdt fast i.

–           I år 2009 har der været omkring 116.000 besøg på HHR´s hjemmeside.

 

 

4.

Stævneberetning for 2009: Formand Heidi M Hemmingsen berettet,

– Der er afholdt 2 distriktsstævner, 1 klubstævne samt 2 rideskolestævner

 

– Klubmesterskabet for 2009 blev aflyst, men vil blive afhold i første halvår af 2010.

 

– Der mangler hjælper til stævnerne, det er sådan, at man er forpligtet til at hjælpe til stævnerne 2 timer, hvis man starter for HHR på hjemmebane. Denne regel vil blive vægtet højt fremover.

 

– Tilmelding til rideskolestævner har været svært at administrer dette skal der rettes op på.

 

5.

Regnskabet blev godkendt uden kommentar.

 

6.

Der var ingen indkomne forslag.

 

7.

Bestyrelsen består nu af:

Formand Heidi m Hemmingsen

Næstformand Gitte Van Meyer

Kassere Camilla breck (blev genvalgt)

Medlem Karin (blev valgt)

Supplant Peter Kruize

 

Lone Terp samt Signe Spangenberg er udtrådt af bestyrelsen

 

8.

Marlene Jensen blev valgt som revisorer

 

9.

Det var rigtigt godt så mange af klubbens unge mennesker var mødt op som godt ville vælges til juniorudvalget.

Juniorudvalget består nu af:

Louise

Mie

Freja Kruize

Mathilde K. Madsen

Cecilie Terp

Cecilie Haugaard

Emma Dueholm

Sara Andersen

Kim Dueholms kone Ann vil være voksen repreantant

 

10.

Connie Hjort og Lone Andersen fortsætter som ansvarlige af cafeteriet.

–           Dog kunne der godt bruges mere hjælp til stævnerne.

 

11.

Championat 2009:

Mest vindende på hjemmebane dressur:

–           Freja Kruize/Timon

 

Mest vindende på udebane dressur

–           Emma Dueholm/Lille Prins

 

Mest vindende på hjemmebane spring:

–           Cecilie Haugaard/Frida

 

Mest vindende på udebane spring

–           Michelle Christiansen/Samson

 

12.

Evt:

–           Der kom forslag om at lave en græsslånings plan, det blev vedtaget.

–           Heidi opfordret til at der bliver sendt ind til rytterprofil, som ligger på nettet.

–           Der blev ønsket mere sikkerhed omkring juleoptoget når der bliver redet fra Rejsestalden, forslaget kunne være, at der bliver sagt i mikrofonen når vi forlader stedet.

Dagsorden

Generalforsamling d. 09. Marts 2010 HHR

Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29A, Jægerspris klokken 19.00

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2009

 

 1. Stævne beretning for 2009

 

 1. Revideret regnskab for 2009 forelægges til godkendelse.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen på valg *

– Næstformand Gitte Van Mejer ikke på valg

-kasserer Camilla Breck ikke på valg

-Medlem Kim Dueholm ønsker genvalg,

-Medlem Lone Terp ønsker ikke genvalg *

-Supplant Karin ønsker valg til bestyrelsen

-Supplant Signe Spangenberg ønsker ikke genvalg *

 

 1. Valg af 1 revisorer
 2.        Valg af juniorudvalg 10.           Valg af cafeterieudvalg
 3.  Championat for 2009 (Uddeling af erindringspokaler samt overrækkelse af vandrepokaler til de nye vinder
 4.  Evt. – Valg af sponsorudvalg