Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Valg af referent.

 

  1. Bestyrelsens beretning for 2010

 

  1. Stævne beretning for 2010 og 2011

 

  1. Revideret regnskab for 2010 forelægges til godkendelse.
  2. Ændring af kontigent
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen ikke på valg

– Næstformand Gitte Van Mejer på valg

-kasserer Camilla Breck ikke på valg

-Medlem Kim Dueholm ønsker ikke genvalg,

-Supplant Karin ønsker ikke genvalg

-Supplant Peter Kruize på valg

9. Valg af 1 revisorer 10           Valg af cafeterieudvalg 11.        Evt. Afholdes hos HHR, Kirkevej 20, Jægerspris klokken 19.00 i gårdbutikken

 

Referat fra Generalforsamling

  1. marts 2011

 

Valg af Dirigent:                Heidi Hemmingsen

Valg af referent:                 Camilla Breck

 

Fra bestyrelsen er:               Heidi Hemmingsen

Camilla Breck

Peter Kruize

 

Ej mødt fra bestyrelsen:     Gitte Storgaard

Kim Dueholm

Karin

 

Formandens beretning fra 2010

 

Vedr. Stævner har det været svært at trække equipager til i klubklasserne og dette har været grunden til de aflysninger der har været i 2010.

 

Efter sommeren tog bestyrelsen en beslutning om at flytte HHR til andre faciliteter, hvor vi ser frem til nogle bedre/større stævner og dette er også vores målsætning for 2011, at kunne afholde flere distrikt stævner, der vil trække flere equipager og gæster til stedet.

 

Pga. flytning fra rideskolen har vi mistede en del medlemmer, da mange af dem var elever på stedet. Vi vil i 2011 dog ikke fokusere så meget på dette, men hellere som sagt se frem mod nogle stævner.

 

En lille reminder! I 2013 har vi 75 års jubilæum.

 

Camilla Breck gennemgår regnskabet for 2010. Ingen bemærkninger!

 

Ændringer i medlemskontingent.

Junior            Senior

Nuværende priser:              250,-              350,-              (halvårligt)

 

Frem ad rettet:                    200,-              275,-              (halvårligt)

 

Rabat.

Priser for 1 år                      350,-              450,-              (årligt)

 

Ingen ændringer for passive medlemmer.

 

Afstemning om ændringer:                                            Enstemmig JA

 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelse.

 

Formand                             Heidi Hemmingsen             ikke på valg

Næst formand                    Gitte Storgaard                   på valg                                Valgt

Kasserere                            Camilla Breck                     ikke på valg

Bestyrelse medlem             Kim Dueholm                     Ønsker ikke genvalg

Bestyrelse medlem             Karin                                   Ønsker ikke genvalg

Suppleant                            Peter Kruize                        på valg                                Valgt

 

Nye medlemmer:

 

Bestyrelse medlem             Alice Nielsen                      Valgt

Bestyrelse medlem             Anja Sørensen                    Valgt

Suppleant                            Bjørk

 

Revisor (godkender regnskab 2011)

 

Susanne Rosenlund Hansen

 

Kantinen.

 

Connie og Lone ønsker ikke længere at drive kantinen.

Bjørk overtager hermed denne opgave.

 

 

Tak for god ro og orden J På gensyn ved årets stævner og arrangementer.

HUSK Åbenthus i april 2011, se mere på hjemmesiden.