Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling Torsdag d. 22. marts klokken 19, Kirkevej 20, 3630 Jægerspris. Forslag sendes til: hornsherred@live.dk senest d. 20-03-2013

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Valg af referent.

 

  1. Bestyrelsens beretning for 2012

 

  1. Stævne beretning for 2012

 

  1. Revideret regnskab for 2012 forelægges til godkendelse.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen På valg

– Næstformand Gitte Storgaard har valgt at udtræde af bestyrelsen før tid.

-kasserer Camilla Breck, på valg – Sekretær: Anja R. Sørensen, ikke på valg

-Medlem Peter Kruize ønsker ikke genvalg

-Medlem Alice Nielsen, ikke på valg -Supplant Bjørk er udtrådt af bestyrelsen

Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelse samt 1 supplant

8           Valg af cafeterieudvalg 9.        Team HHR 10. uddeling af pokaler – championater 11. evt.