Generalforsamling 2014

Emne           : Generalforsamling

Dato             : 16. januar 2014

Valg af dirigent

Eyvin Falk fik fornøjelsen

Valg af referent

Pia Guldhammer

Bestyrelsens beretning for 2013

Formanden Heidi M. Hemmingsen bød velkommen og indledte med at takke for fremmødet. Især dejligt at se ”nye ansigter”. Bestyrelsen blev præsenteret.

Heidi fortalte kort om, hvad det vil sige at ”drive” en rideklub og hvad det kræver af indsatser. Der er ingen tvivl om, at det er benhårdt arbejde og at der er mange ”udfordringer” undervejs, men det er og skal også være SJOVT – og selvfølgelig allerhelst ende med nogle succes’er ifm. stævner og øvrige arrangementer.

Stor ros til bestyrelsen for at være aktiv og positiv omkring indsatserne igennem året.

Stævne beretning for 2013

Anja (næstformand) fortalte om årets stævner bl.a., at der blev gennemført 12 stævner og 3 måtte desværre aflyses (bl.a. pga. et stort stævne tæt på).

Der er med succes afholdt ”Ring og Spring” næsten hver måned fra april til oktober.

Halloween arr. og premieren på ”Julehygge” må også siges at ha’ været en succes J

Den årlige arbejdsdag blev også nævnt. Det er en vigtig dag for alle ”brugere” og ny dato planlægges med håb om stor opbakning. Jo flere jo sjovere – og jo mere når vi J

Stævner for 2014 er søgt hos DRF og tilbagemelding afventes.

Det populære ”Åbent Hus” arr. i april er i fuld gang rent planlægningsmæssigt. Der kommer senere info på hjemmesiden og facebook

Revideret regnskab for 2013

Camilla præsenterede regnskabet for 2013, hvilket må siges, at være super flot. Kr. 100.000,- er der kommet ind for afholdelse af stævner JJJ

Regnskabet blev godkendt

Det flotte resultat bekræfter præcis, at det virker med afholdelse af GODE stævner og jo større fokus på stævnerne jo større succes. Gode idéer (og gerne konstruktiv kritik så vi kan blive endnu bedre) er meget velkomne

Klubben har haft en kampagne i gang omkring at skaffe et nyt medlem mod et års gratis kontingent. Det blev en succes og antallet af medlemmer er stigende. Det håbes og anbefales at alle fortsat vil bidrage positivt til at skaffe medlemmer J

Tilskud fra kommunen er desværre faldende grundet særlige omstændigheder ifm. klubbens flytning. Der arbejdes ihærdigt på at få nedskrevet forbrugslånet – det lykkedes ikke sidste år, Heidi forsøger ihærdigt igen i år J

Der er et STORT ønske fra Camilla til et ”rigtigt” regnskabsprogram, således arbejdet med dette bliver hurtigere og mere effektivt. Ligeledes er der igen i år et ønske til en vandgrav. Bestyrelsen vender tilbage.

Der er kommet spørgsmål til eksistens af den tidligere aftale med OK-Benzin. Heidi kunne oplyse, at den ikke længere er eksisterende. Camilla vil gerne genoptage kontakten med OK-Benzin

Camilla søgte om en intern revisor – og Karin Sode Hansen meldte sig. Tak for det J

Behandling af indkomne forslag

Der er modtaget 2 forslag:

”Ring og dressur” stævner

Dressurkurser

Herudover kom endnu et par forslag frem:

Førstehjælpskursus (Pia undersøger stemningen for dette og kontakter Maria Nørgaard fra HorseTeam)

Kursus v/Suzanne Berdino (tidl. i Cirkus Berdino og nu bl.a. opdrætter af Araber-heste (Sara Andersen mailer info til Heidi omkring denne mulighed)

Kursus v/Hestedoktoren (fokus på miljøet)

Til info er der ”Massagekursus for heste” d. 2/2-2014 og der er fin tilslutning. Se evt. mere på hjemmesiden.

Breddeaktiviteter v/Eyvin Falk

Eyvin har efter ønske været på inspirationskursus i ”Breddeaktiviteter”.

Det var meget interessant og især aktiviteten ”TREC”, som flere allerede kender. Endnu er der ikke mange klubber, der gennemfører disse aktiviteter, hvorfor et sådan stævne kunne være værd at overveje – såfremt der er stemning for det?!

Eyvin fortalte kort om indholdet – orienteringsridt på fx 7-9 km i behageligt tempo. Målet er at gennemføre øvelser som at ”gå over bro”, labyrintøvelser, ride under lavthængende grene mm. Disse øvelser skal udføres i god kombination mellem hestens reaktion og rytterens temperament. I dag er der 33 godkendte (DRF) øvelser. Både børn og voksne kan deltage. For at komme videre med idéen kom Eyvin med et forslag om, at vi kunne fylde et par biler d. 6. april og køre sammen til Nordøstsj. Rideklub, som gennemfører sådan en aktivitet. Meld gerne tilbage til Eyvin, om du er interesseret. I øvrigt yderligere inspiration ses på videoer hos DRF.

Valg i bestyrelsen

Heidi genvalgt som formand med 7 stemmer

Camilla genvalgt som kasserer med 7 stemmer

Velkommen til nye medlemmer:

Eyvin Falk er sekretær

Lis Jørgensen

Pia Guldhammer

Caféudvalget består af:

Henriette Kidmose (formand)

Mette Lynge

Dressurudvalget består af:

Rikke Sode-Hansen

Celina W. Falk

Malou Guldhammer

Freja Rose

Springudvalget består af:

Sara Andersen

Cecilie Haugaard

Breddeudvalget består af:

Eyvin Falk

Uddeling af pokaler for præstationer i 2013

Årets ”fald af-pokal” gik i 2012 til Freja Hjort og i år går den til:

Julie Nielsen – tillykke J

(Det skal nævnes, at Julie havde et rigtigt grimt styrt tidligere i år, men er heldigvis ok igen).

Mest vindende på udebane spring:

(2012: Freja Hjort)

2013: Freja Hjort med 192 point – tillykke J

Mest vindende på udebane dressur:

(2012: Signe Albeck)

2013: Celina W. Falk med 105 point – tillykke

Mest vindende på hjemmebane spring:

(2012: Sara Andersen)

2013: Freja Hjort med 53 point – tillykke J

Mest vindende på hjemmebane dressur:

(2012: Signe Albeck)

2013: Celina W. Falk med 49 point – tillykke J

De flotte pokaler blev uddelt – hjertelig tillykke alle sammen.

Evt.

Camilla gjorde opmærksom på, at der ikke længere sendes girokort ud på kontingent. Faktura skulle nu være sendt ud til alle – ellers giv hende besked. Indbetaling senest d. 31/1-2014

Der kom et ønske til, at vi ved stævner viser resultaterne på skærme. Camilla og Celina er SÅ rare at sponsorere en skærm hver – tak for det J

DRF – bemærk der er nyt reglement for både dressur og spring (fx nye regler på størrelsen af sporerne ved både klubstævner og distriktsstævner). Værd at vide så du ikke risikere at blive disket til næste stævne ….. Kan læses på DRF’s hjemmeside.

Der arbejdes på datoen for næste bestyrelsesmøde.

Tak for godt møde J

Generalforsamling Torsdag d. 16. januar klokken 19, Kirkevej 20, 3630 Jægerspris klokken 19. Forslag sendes til:

hornsherred@live.dk senest d. 10-01-2014

  1. Valg af dirigent.

  1. Valg af referent.

  1. Bestyrelsens beretning for 2013

  1. Stævne beretning for 2013

  1. Revideret regnskab for 2013 forelægges til godkendelse.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Treck Ved Eyvin
  4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen På valg

– Næstformand Anja Reimann ikke på valg

-kasserer Camilla Breck, på valg – Sekretær: Camilla Schmidt udtræder af bestyrelsen

-Medlem Zandra Hjort ikke på valg, ønsker at fortsætte som suppleant

-Suppleant Henriette på valg

Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelse samt 1 supplant

9.       Valg af cafeterieudvalg 10.     Valg af dressur udvalg, spring udvalg samt treck udvalg 10.     uddeling af pokaler – championater 11.     evt.

Du kan kun stemme hvis du har betalt kontingent.