Generalforsamling 2015

Referat:

Emne        : Generalforsamling

Dato           : 22. januar 2015 kl. 19.00

Valg af dirigent

Alice Nielsen fik fornøjelsen

Valg af referent

Karin Sode-Hansen

Alice takkede for hvervet, og spurgte til om generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne. Godkendt.

Bestyrelsens beretning for år 2014

Formanden Heidi Hemmingsen bød velkommen og indledte med at takke for fremmødet.

Heidi oplyste, at Eyvin Falk stoppede midt i året, samt Pia Guldhammer og Anja Reimann Sørensen stopper nu.

Dressurudvalget bestod af Rikke Sode-Hansen, Freja Kruize, Celina Falk, Malou Guldhammer, Ida Therkelsen og Heidi Hemmingsen– det fungerede godt 🙂

Springudvalget bestod af Anja Reimann Sørensen (evt flere??) – som halter – Heidi opfordrede MEGET til at

alle giver en hånd med, så det ikke er bestyrelsen alene, som står alene med opsætning samt nedtagning af spring.

I løbet af året er følgende arrangementer blevet gennemført :

Hestemassage v/ Kristina – rigtigt godt og lærerigt.

  1. April – arbejdsdag – malet spring – igen en opfordring atallegiver en hånd med.

Åbent hus arrangement – Superflot show og stor tak til Anja, som havde lagt mange kræfter i

det samt stor succes med lotteri. Anja vælger at stoppe nu. – Lotteridelen skal den nye bestyrelse tage stilling til.

Opfordring hurtigere afvikling af lotteri og evt. en trækning mere eks. midt på dagen.

Ring og spring tilslutning er været stigende – men igen mangler bestyrelsen hjælpere…. Jo flere jo sjovere – des mere bliver der lavet 🙂

Klubmesterskabet blev rykket til oktober og blev afholdt indendørs.

Visioner for 2015 er klubstævner – sjove arrangementer – stafet – etc.

Klubmestrene blev:

Hest – Dressur  : Mathilde Kastrup Madsen på Tornado

Pony – Dressur          : Celina Falk på Karimh

Hest – Spring    : Brian Olsen på Ghost

Pony – Spring   : Freja Hjort på Laban (for tredje år I træk)

Stævne beretning v/Anja

Der er blevet afholdt :

4 distriktstævner – 1 – ring & spring – for pony samt hest – 2 stk c-stævner i dressur.

4 alm. ring & spring – 1 blev aflyst

2 klubstævner – 1 aflyst

1 c-stævne spring aflyst

Revideret regnskab v/Camilla

Regnskabet for 2014 – ser igen pænt ud. – Kr. 118.000,- er der kommet ind ved afholdelse af stævner.

Regnskabet blev godkendt.

Der er blevet brugt penge på programmet ”Dinero” samt support – Som har givet Camilla en stor hjælp i stedet for excel. Der er en udfordring omkring åbningsposten og det ”gamle lån” som support skal hjælpe Camilla med at få løst.

Der blev debatteret kontingent betalingsbetingelser – opsigelse – indmeldelse.

Indkomne forslag:

Championater til military samt terræn blev godkendt og DFR’s regler følges, på lige fod med dressur og spring championaterne.

Klubmesterpokalen:

  1. år i træk, at det er samme klubmester, som opnår pokalen, får klubmesteren pokalen til evig eje blev godkendt.

Ændring af kontingent skal tages med til næste generalforsamling.

Valg:

Lis Jørgensen genvalgt

Zandra Hjort genvalgt

1 bestyrelsesmedlem

Tine Clausen blev valgt

2 suppleanter

  1. suppleant: Carina Nordbrink Rosendal

  1. suppleant: Kristina Månsson

Cafeteriets beretning v/Henriette Kidmose

Pænt overskud

Der er indkøbt skraldespande samt frituregryde.

Mette har lovet at hjælpe med at tilberede maden, og Henriette opfordrede til 1 ekstra medlem,

til indkøb samt stå i cafeen. Conny har lovet at give en hånd, når tiden tillader det.

Stor TAK til Henriette for den kæmpe indsats 🙂

Dressurudvalg:

Rikke Sode-Hansen genvalgt

Celina Falk genvalgt

Mie Mellerup

Springudvalg:

Kristina Månsson

Anja Reimann Sørensen genvalgt

 

Udeling af pokaler:

Fald af pokalen                                             : Malene Paaske

Mest vindene på udebane          spring       : Freja Hjort

Mest vindene på udebane dressur             : Celina Falk

Mest vindene på hjemmebane spring         : Freja Hjort

Mest vindene på hjemmebane dressur      : Celina Falk

Evt:

Bestille ny pokal til spring udebane

Sponsor udvalg ind i bestyrelsen

Alice takkede for god ro og orden. Samt takkede bestyrelsen for deres kæmpe arbejde som har kostet sved, tårer og glæde.    

Generalforsamling torsdag d. 22.01.2015 klokken 19.00. Forslag sendes til hornsherred@live.dk senest d. 10.01.2015