Generalforsamling 2016

2015/2016

Generalforsamling onsdag d. 27. januar 2016 klokken 19,

Kirkevej 20, 3630 Jægerspris

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Valg af referent.

 

  1. Bestyrelsens velkommen v. Heidi Hemmingsen 2015

 

  1. Stævne beretning for 2015 v. Zandra Hjort samt cafe beretning v. Henriette Kidmose
  2. Revideret regnskab for 2015 forelægges til godkendelse.
  3. Fastsættelse af kontigent for 2016.
  4. Valg:

-Formand Heidi Hemmingsen På valg

– Næstformand Zandra Hjort ikke på valg

-kasserer Camilla Breck, udtræder af bestyrelsen – Sekretær: Lis Jørgensen ikke på valg

-Medlem Tine Clausen ikke på valg

Der skal vælges 1 formand, 1 kasserer samt 2 suppleanter

8. Valg af cafeterieudvalg 9. uddeling af pokaler – championater 11. valg af revisor 10. evt.

Du kan kun stemme hvis du er medlem af klubben.