Priser

Priser på medlemsskab:

Junior: 

Halvårligt: 200 kr

Årligt: 350 kr

 

Senior:

Halvårligt: 275 kr

Årligt: 450 kr

 

Passivt medlemskab

100 kr årligt

 

Familiemedlemskab 1 

1 voksen, 1 barn under 18 år. 500 kr årligt (spar 300 kr)

 

Familiemedlemskab 2

1 voksen, 2 børn under 18 år 800 kr årligt (spar 350 kr)

 

 

Familiemedlemsskab 3

2 voksne, 2 børn under 18 år. 1.000 kr årligt (spar 600 kr)

 

Familiemedlemsskab 4

2 voksne 750 kr (spar 150 kr)

 

 

Kontingenterne løber fra 1. januar til 31. december, såfremt man vælger et helårsmedlemsskab. Vælger man et halvårsmedlemsskab, løber det fra hhv. 1. januar til 30. juni eller 1. juli til 31. december.

Udmeldelse skal ske med 3. måneders opsigelse, der tilbagebetales ikke kontingent. Ved familiemedlemsskab skal alle bo på den samme adresse.

Beløbet kan overføres til HHRs konto:

Reg. 1342 konto nr. 0425605271

Husk at skrive navn på, hvem indbetalingen gælder for.